To Zhuangzi

Nếu ai hỏi

Ta muốn gì?

Một cuộc đời

Thanh sạch và giản dị thôi

Chẳng cần dài lâu

Chẳng cần vinh hiển

Có gì đâu

Giấc mơ bươm bướm trắng

Tan mau …

-T.H-

9807_915304921815950_2787534709005232270_n

(Ảnh Anh Lộc)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s