A friend lost is a space earned …

“Đã từ lâu lắm rồi bố với con không còn những lần nói chuyện thật lâu và thật nhẹ nhõm. Con biết bố ở ngoài kia thôi, thế mà con không thể bước ra, nhìn bố với đôi mắt đẫm nước này và thổ lộ: “Con đau lòng lắm bố à.” Con không nghĩ lại tệ thế này, đáng lẽ ra không nên đi .. Đáng lẽ ra không nên cố nói cười gượng gạo giả tạo đến thế …”

Found in draft. From 3 years ago.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s