Mỳ tôm in Europe

Sắp đi công tác châu Âu một tuần, và tớ được cảnh báo là thực đơn phần lớn sẽ có mỳ tôm.

Hào nhoáng lắm nhỉ?

Tại sao cứ nói đi công tác là sẽ mặc định là “sướng”?

Tại sao cứ bảo làm nhà nước là sẽ mặc định là “nhàn”?

Làm ơn ngưng phán xét đi ạ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s