Nơi vườn cỏ xanh hơn

Các bạn Tây bảo là người đời thật đáng thương khi lúc nào cũng đứng bên này hàng rào nhìn và bảo cỏ trong vườn nhà hàng xóm xanh hơn.

Tốt nhất là nên im lặng làm vườn thôi, T. nhỉ?

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s